Een populair onderdeel in het programma is De Techniekopdracht. Daarbij moeten leerlingen backstage een techniek opdracht maken die later wordt gepresenteerd in de studio. Dit alles gebeurt onder leiding van Harry Valkenier (zie foto rechts) docent techniek en natuurkunde aan de Pabo van InHolland te Alkmaar. Hij is tevens onderwijzer in het basisonderwijs en oprichter van www.ontdekplek.nl en EncyclopeDoe.