Hieronder staan 50 vragen. Probeer ze allemaal zonder hulp te beantwoorden. Voor elke goed beantwoorde vraag krijg je 2 punten. Als je klaar bent druk je op "resultaat" en zie je het rapportcijfer. Succes!

Een piano is een snaarinstrument Waar
Niet waar

Een pissebed heeft 14 poten Waar
Niet waar

Een gevel is het dak van een huis Waar
Niet waar

Iemand dissen is iemand een klap verkopen Waar
Niet waar

Amsterdam is de hoofdstad van Noord-Holland Waar
Niet waar

Een dolfijn legt geen eieren. Waar
Niet waar

De commissaris van de Koningin wordt gekozen Waar
Niet waar

De zus van je oma is je oudtante Waar
Niet waar

Marco Polo was de uitvinder van spaghetti Waar
Niet waar

Jupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel. Waar
Niet waar

De kustlijn van Noord-Holland is meer dan 200 km lang. Waar
Niet waar

Een honkbalwedstrijd duurt twee maal 50 minuten. Waar
Niet waar

Een kikker begint zijn leven als kikkervisje, later verandert hij. Dat noemen we mutatie. Waar
Niet waar

Een Stopbord in het verkeer heeft acht hoeken. Waar
Niet waar

Een baret is een hoofddeksel. Waar
Niet waar

Overal in Nederland zijn er afvalverwerkingsbedrijven die worden gecontroleerd door de provincie. Je hebt thuis vast wel eens wat lege batterijen die je weg moet gooien. Onder welk soort afval vallen deze? Klein chemisch afval
GFT-afval
Grof vuil

Wat wordt er gemaakt van GFT-afval? Compote
Compost
Comfort

Op sommige producten staat een symbool met drie pijltjes in een cirkel? Wat betekent dit symbool? Giftige stoffen
Statiegeld
Recycling

Wanneer er ergens gebouwd gaat worden moet de grond vaak eerst gesaneerd worden. De provincie controleert dit proces. Wat is saneren van de grond eigenlijk? Gezond maken
Vuil maken
Glad strijken

De metselaar metselt bakstenen op elkaar met cement. Met welk gereedschap doet hij dat? Beitel
Troffel
Duimstok

Wat doen bouwvakkers wanneer zij bij het bouwen het hoogste punt hebben bereikt? Vlag uithangen
Rondedans maken
Sirene loeien

Teylers Museum in Haarlem is het oudste en eerste museum van Nederland. Het werd gesticht uit de erfenis van een rijke zakenman. Hoe noem je iemand die al zijn geld nalaat aan het goede doel? Betweter
Weldenker
Weldoener

De provincie stelt tegenwoordig een vervoersbewijs ter beschikking aan leerlingen van de basisschool. Hiermee kan je gratis reizen naar verschillende culturele instellingen, zoals bijvoorbeeld een museum. Hoe heet dit vervoersbewijs? Museum Jaarkaart
Strippenkaart
Cultuurkaartje

In een museum werken zogenaamde museumbewakers? Hoe noem je zo iemand? Suppoost
Supporter
Supervisor

Hoe wordt vruchtbare grond ook wel genoemd? Humus
Hommeles
Heem

Wat betekent het woord "stoutmoedig?" Dapper
Ongehoorzaam
Stout

Stel: je bent in een pikdonkere kamer waar 20 witte en 20 zwarte sokken door elkaar liggen. Hoeveel sokken moet je minimaal pakken wil je er zeker van zijn dat je een paar van dezelfde kleur hebt? 3
21
4

De provincie vindt dat alle kinderen recht hebben op een onbezorgde jeugd. Waar kunnen ouders terecht die problemen hebben bij het opvoeden van hun kinderen? Bureau Jeugdzorg
Bureau Jongerenhulp
Consultatie bureau

Wat is een citer? Muziekinstrument
Gereedschap
Drankje

Hoe noemen we de denkbeeldige lijn die de wereld in noord en zuid verdeeld? Evenaar
Horizon
Vloedlijn

Hoe heet het buitenste, glasachtige deel van het oog? Netvlies
Hoornvlies
Iris

Welke Nederlander won ooit Wimbledon? Richard Krajicek
Michaëlla Krajicek
Martin Verkerk

Bij welke sport gebruik je een wicket? Honkbal
Cricket
Golf

De zwaartekracht op de maan staat gelijk aan 1/6 van die van de aarde. Als je hier 60 kilo weegt, hoeveel weeg je dan op de maan? 15kg
12kg
10kg

De provincie is verantwoordelijk voor het busvervoer door Noord-Holland. Hoe noem je iemand die naar zijn werk reist in een andere gemeente dan waar hij woont? Forens
Migrant
Emigrant

Hoe noem je het getij waarbij het zeewater zakt? Eb
Vloed
Vloedlijn

Welk van de letters geeft de grootste kledingmaat aan? S
L
M

Hoe noem je een eiland dat op een punt nog verbonden is met het vaste land? Burgwal
Schiereiland
Landtong

Op de jaarlijkse kermis van Schagen kost een rondje in de botsauto's €3,50. Je hebt €14,- in je zak. Hoeveel rondjes kan je dan betalen? 3,5
4
4,5

Hoeveel is 487 + 512? 1009
989
999

Wat voor een dier is een Vlaamse reus? Hond
Konijn
Hamster

Een "Zeeprik" leeft door zich aan andere vissen vast te zuigen en hun bloed te drinken. Hoe noemen we zo'n soort dier? Parasiet
Roofdier
Amfibie

Hoe heet de school waar de serie SpangaS zich afspeelt? Spanga School
Zweinstein
Spangalis College

In de film SpangaS op Survival gaan de leerlingen van SpangaS op werkweek. Waar gaan ze heen in deze film? Valkenburg
Ardennen
Texel

Hoeveel zijden heeft een kubus? 6
8
4

De provincie stelt extra geld ter beschikking aan mensen die kinderen tijdelijk in hun gezin willen opnemen. Bijv. omdat de kinderen niet thuis kunnen wonen. Hoe noem je een ouder die kinderen tijdelijk een plek binnen het gezin biedt? Stiefouder
Pleegouder
Voogd

Hoe vaak worden Provinciale Statenverkiezingen gehouden? Eens in de...? 4 jaar
5 jaar
6 jaar

Wat is De Beemster? Polder
Schapenkaas
Een vogel

Wat meten we met de Schaal van Richter? Aardbevingen
Zonnekracht
Windsnelheid

Welk gebergte ligt tussen Frankrijk en Spanje? De Andes
De Alpen
De Pyreneeën